Банивал крем
Презентация пред медицински специалисти, София, 2018 г.

Банивал крем
Презентация по време на V Международен конгрес по биоинтегративна медицина, Рим, 2017 г.