при ИНФЕКЦИИ НА ПЕНИСА –
баланит, баланопостит и фимоза
вследствие на баланопостит

ПРОУЧВАНИЯ И КЛИНИЧЕН ОПИТ

Противовъзпалителният и регенеративен ефект на локалното лечение с озониран зехтин/витамин Е ацетат при Balanitis Xerotica Obliterans

Източник: Currò, M., Russo, T., Ferlazzo, N., Caccamo, D., Antonuccio, P., Arena, S., … & Impellizzeri, P. (2018). Anti-Inflammatory and Tissue Regenerative Effects of Topical Treatment with Ozonated Olive Oil/Vitamin E Acetate in Balanitis Xerotica Obliterans. Molecules, 23(3), 645.

Извадка (превод): „Това проучване показва, че локалната предоперативна употреба на крем с озониран зехтин и витамин Е ацетат (OZOILE®) има благоприятен ефект върху пациенти, подлагани на обрязване, тъй като тя има за резултат значително намаляване на възпалителния статус без да провокира нежелани реакции. В допълнение, лечението с OZOILE® стимулира по-бързо възстановяване и ускоряване на лечебния процес на Balanitis Xerotica Obliterans (BXO) при деца или подрастващи, подлагани на обрязване, което предполага използването на OZOILE® и в следоперативния период.”

Локалното лечение на Balanitis Xerotica Obliterans със стабилни озониди с витамин Е ацетат показва подобни на кортикостероид противовъзпалителни ефекти.

Източник: Russo T., Currò M., Impellizzeri P., Ferlazzo N., Caccamo D., Perrone P., Arena S., Antonelli E., Antonuccio P., Ientile R., Romeo C. (2018). Topical treatment of BXO with stable ozonides with vitamin e acetate shows similar anti-inflammatory effects to steroids. 31st International Symposium on Paediatric Surgical Research (ISPSR) – October 12 – 14, 2018, Taormina (Italy)

Извадка (превод): “Установихме, че локалното лечение с OZOILE® и с кортикостероид произведоха подобно намаляване на TNF-α и IL-1β нивата на информационната рибонуклеинова киселина  в препуциуми на пациенти с ВХО в сравнение с нелекувани пациенти (р <0.001). Както лечението с OZOILE®, така и лечението с кортикостероид предизвикват повишаване на транскрипционните нива на IL-13 (съответно 18 пъти и 6 пъти) и на Е-кадхерин (съответно 9 пъти и 4 пъти) в препуциумите на пациентите с BXO в сравнение с нелекуваните преципиуми ( р <0.001).
Нашите резултати са окуражаващи по отношение на лечението с OZOILE® на пациенти с Balanitis Xerotica Obliterans, което може да бъде предложено като терапевтична алтернатива на локалните кортикостероиди.”

Стабилни озониди с витамин Е ацетат срещу кортикостероид при лечението на Lichen Sclerosus в препуциума: Оценка на въздействието върху възпалението

Източник: Russo, T., Currò, M., Ferlazzo, N., Caccamo, D., Perrone, P., Arena, S., … & Impellizzeri, P. (2019). Stable Ozonides with Vitamin E Acetate versus Corticosteroid in the Treatment of Lichen Sclerosus in Foreskin: Evaluation of Effects on Inflammation. Urologia internationalis, 1-7.

Извадка (превод): „В това обсервационно проучване сравнихме ефектите на OZOILE® спрямо локално кортикостероидно предоперативно лечение при деца с фимоза, засегнати от Lichen Sclerosus, подложени на обрязване, като оценихме противовъзпалителните ефекти и ефектите на тъканна регенерация…Нашите резултати показаха, че лечението на препуциуми, засегнати от Lichen Sclerosus с OZOILE® показва подобна ефикасност на лечението с кортикостероид по отношение на намаляване на възпалението…В допълнение, лечението с OZOILE® може да бъде ефективно за подобряване на структурата и целостта на кожата.“