Какво е OZOILE®?
Презентация пред медицински специалисти, София, 2018 г.