Ригенома крем и спрей: Презентация пред медицински специалисти, София, 2018 г.

част 1: Комплексното действие на Ригенома

част 2: Как да изберем Ригенома крем или спрей?

част 3: Клинични случаи от България. Келоиди. Изгаряния.

Презентация на клиничния опит с OZOILE® в Rigenoma крем и спрей в Casa di Cura Villa San Giuseppe

Презентация за OZOILE® по време на II Национален конгрес на Италианското дружество по регенеративна медицина и хирургия, Рим, 2015 г.