Ригенома крем и спрей: Презентация пред медицински специалисти, София, 2018 г.

част 1: Комплексното действие на Ригенома

част 2: Как да изберем Ригенома крем или спрей?

част 3: Клинични случаи от България. Келоиди. Изгаряния.

Способността на Ригенома спрей да прониква

Нормално повърхността на кожата е покрита с фин потно-мастен секрет, а раневите повърхности – с лимфа, кръв или гной, които са с високо съдържание на вода. Видеото демонстрира по експериментален начин, че Ригенома спрей прилепва и се саморазлива по третираната повърхност, като прониква под воднистата секреция, покриваща кожата или раните.
Интересен е и фактът, че водещата съставка OZOILE® e създадена на основата на зехтин, подложен на озониране, и поради тази причина притежава някои физични свойства, характерни за течност и газ едновременно.

Презентация на клиничния опит с OZOILE® в Rigenoma крем и спрей в Casa di Cura Villa San Giuseppe

Презентация за OZOILE® по време на II Национален конгрес на Италианското дружество по регенеративна медицина и хирургия, Рим, 2015 г.