при ВУЛВОВАГИНИТ, вагиноза,
сърбеж и вагинална сухота

ПРОУЧВАНИЯ И КЛИНИЧЕН ОПИТ

Клиничен протокол за използване на Вулвоваги спрей при лечение на генитални възпаления

Д-р Maria Paola Bagella, гинеколог в семейното консултиране в ASL n 1 Sassari (Сардиния – Италия),

Превод: Д-р Maria Paola Bagella, гинеколог в семейното консултиране в ASL n 1 Sassari (Сардиния – Италия), разработи следния клиничен протокол след успешното използване на Vulvovagi® спрей за лечение на възпаление на женските гениталии (вулварно и вагинално ниво) причинени от вируси (особено HPV), бактерии и гъбички.

Представеният клиничен протокол се използва и оценява от пациентите с добър клиничен отговор (compliance), в случай на HPV инфекция с или без цервикална дисплазия:

  • 1-2 интравагинални връсквания със спрея сутрин и 1-2 интравагинални връсквания вечер за 10 дни на месец (в пост-менструалния период при фертилни пациенти) в продължение на 3 месеца.
  • при остри инфекции, като вагинит, лечението може да бъде по-концентрирано за ограничен период от време, например 1-3 интравагинални връсквания със спрея 2-4 пъти дневно в продължение на 7 – 10 дни по преценка на лекаря.

Сравняване на ефективността на озониран зехтин с клотримазол върху три вида кандида – C. albiacans, C. glabrata, C. krusei

Berenji, F., Rajabi, O., Azish, M., & Minoochehr, N. (2014). Comparing the effect of ozonized olive oil with clotrimazole on three Candida species C. albiacans, C. glabrata, C. krusei. E3 J Microbiol Res, 2(1), 9-13.

Заключение (превод): Противогъбичната ефективност на озонирания зехтин бе доказана вземайки предвид резултатите от това проучване и сравнявайки отрицателните контролни резултати. Бе разкрита минималната инхибираща концентрация (MIC) за всеки от изследваните видове кандида. Също така бе наблюдавано, че Candida krusei има по-голяма чувствителност към озонизиран зехтин и клотримазол от Candida albicans и Candida glabrata. Предвид получените резултати от това проучване и споменатите други клинични проучвания, озонизираният зехтин се доказва като ефективен при лечение на кандидозни гъбични инфекции (дермални и лигавични)… Озонираният зехтин може да бъде валидна алтернатива при лечението на гъбични инфекции, подходящ заместител на антибиотиците, решение за прекомерната употреба на антибиотици и за преодоляване на мулти резистентността към лекарства на щамовете кандида.

Ефективност на озониран зехтин и клотримазол крем при лечение на вулвовагинална кандидоза

Tara, F., Zand-Kargar, Z., & Akhlaghi, F. (2016). The Effects of Ozonated Olive Oil and Clotrimazole Cream for Treatment of Vulvovaginal Candidiasis. Alternative therapies in health and medicine, 22(4), 44.,

Заключение (превод): Озонираният зехтин се оказва също толкова ефективен колкото клотримазол при лечението на Candida vulvovaginitis, както клинично (намаляване на симптомите), така и по отношение на лабораторната култура. Вземайки предвид това, че ефикасността на озона е потвърдена в настоящото проучване, че последните доклади показват толерантност на инфекцията към нови противогъбични лекарства, че озонът се използва широко в повечето развити страни и това, че до момента не са наблюдавани странични ефекти, настоящият изследователски екип предлага въвеждането на озониран зехтин като алтернативно и рентабилно лечение.