за ПОЧИСТВАНЕ и лечение на чувствителни, раздразнени и възпалени кожа, лигавици и скалп

ПРОУЧВАНИЯ И КЛИНИЧЕН ОПИТ

 

Намаляване на микробното натоварване след измиване с Идрозоил

Център по флебология, Сиена, Италия

Презентираните резултати показват намаляване на микробното натоварване за четири различни бактериални вида 3 минути след измиване с Идрозоил. Наличните бактерии в пробите са представени по скала от многобройни (num.issume) до липсващи (assenti). Червените колони се отнасят за резултатите преди измиване с Идрозоил. Зелените колони показват измерените резултати 3 минути след измиване с Идрозоил.