Таблица 4.2: Намаляване на растежа на всеки от анализираните щамове, изразено като процент спрямо контролната група през определено време след контакта с OZOILE®

Фигура 4.1Инхибиране на растежа на микробиологични щамове, анализирани при отсъствие (Ctrl inoculum) и наличие (80%) на продукта OZOILE® през определено време след контакта (2 часа, 6 часа, 12 часа и 24 часа).

Таблица 4.1: Намаляване на растежа на анализираните щамове, изразено като процент спрямо контролната група през определено време след контакта с OZOILE®

Фигура 4.1: Инхибиране на растежа на Candida glabrata, анализирани при отсъствие (Ctrl inoculum) и наличие (80%) на продукта OZOILE® през определено време след контакта.

Стабилни озониди с витамин Е ацетат срещу кортикостероид при лечението на Lichen Sclerosus в препуциума: Оценка на въздействието върху възпалението

Източник: Russo, T., Currò, M., Ferlazzo, N., Caccamo, D., Perrone, P., Arena, S., … & Impellizzeri, P. (2019). Stable Ozonides with Vitamin E Acetate versus Corticosteroid in the Treatment of Lichen Sclerosus in Foreskin: Evaluation of Effects on Inflammation. Urologia internationalis, 1-7.

Извадка (превод): „В това обсервационно проучване сравнихме ефектите на OZOILE® спрямо локално кортикостероидно предоперативно лечение при деца с фимоза, засегнати от Lichen Sclerosus, подложени на обрязване, като оценихме противовъзпалителните ефекти и ефектите на тъканна регенерация…Нашите резултати показаха, че лечението на препуциуми, засегнати от Lichen Sclerosus с OZOILE® показва подобна ефикасност на лечението с кортикостероид по отношение на намаляване на възпалението…В допълнение, лечението с OZOILE® може да бъде ефективно за подобряване на структурата и целостта на кожата.“

Изследване на Laboratories of Research and Development Erbagil s.r.l

Извадка (превод): „OZOILE® демонстрира най-ниската минимална инхибираща концентрация от 0.2% (0.3% преди направени подобрения), способна да инхибира всички тествани организми (т.е. грам положителни, грам-отрицателни, киселинно-устойчиви бактерии, дрожди и аспергилус нигер). Необходима е концентрация от само 0.075% за инхибиране на плесента и 0.1% за инхибиране на всички изследвани микроорганизми, с изключение на псевдомонас аеругиноза. Концентрация от 0.2% е достатъчна за инхибиране на всички тествани микроорганизми… OZOILE® се доказва като ефективен антимикробен агент с широкоспектърно действие.“

Източник: di Uccio, G. B. A. S. Induttore di fattori di crescita nel processo di cicatrizzazione cutanea con valutazioni cliniche.

Извадка (превод): „В заключение, тези резултати показват, че локалното приложение на озонирано масло е способно да ускори тъканната регенерация при индуцираната рана като стимулира синтеза на колаген и пролиферацията на фибробласти в засегнатата зона чрез увеличаване на растежните фактори PDGF, TGF и VEGF. Локално прилаганият озон може да се разглежда като алтернативна терапия, целяща да благоприятства, подобрява и ускорява лечението на кожни лезии.

Източник: Tamoto, K., Yamazaki, A., Nochi, H., and Miura, T. (2005) Ozonides of olive oil and methyl oleate inhibit the expression of cyclooxygenase-2 through the suppression of IκB/NFκB-dependent pathway in lipopolysaccharide-stimulated macrophage-like THP-1 cells.

Извадка (превод): „Известно е, че озонираният зехтин има противовъзпалителни и аналгетични ефекти и се прилага локално при различни кожни заболявания за дезинфекция и излекуване на рани, при все че механизмът му на действие не е съвсем изяснен. В това изследване показахме, че озонираният зехтин значително инхибира свръхпроизводството на простагландин Е2, както и експресията на циклооксигеназа 2 (COX-2) при липополизахарид-стимулирани макрофаго-подобни THP-1 клетки… В допълнение, озонираният зехтин може да подтисне липополизахарид-индуцираната генерация на проинфламаторни цитокини като TNF-α и IL-1β.“

Изследване на медицински и хирургически факултет, Univesity of Naples Federico II

*Primo Fiore® (сега +OIL®) органичен зехтин, произведен по специална технология от ERBAGIL, с доказано по-висока биологична активност спрямо стандартните зехтини.

Извадка (превод): „В заключение, когато се прилага локално, озонираният Primo Fiore® притежава изявена способност да възстанови уврежданията от UVB лъчите … озонираният Primo Fiore® е отличен фотопротектор с успокояващи и забавящи стареенето свойства, много специфичен и изключително универсален в медико-дерматологичната област.“

Източник: Nino, M., Benevento, G., Mordente, I., Napolitano, M., and Santoianni, P. (2010) Photoprotective properties of Olea Europea by topical application versus UVB and Vitamin E acetate. Dermatologia clinica, 30(1/2), p. 29-33.

*Primo Fiore® (сега +OIL®) органичен зехтин, произведен по специална технология от ERBAGIL, с доказано по-висока биологична активност спрямо стандартните зехтини.

**Olea Europea ботаническо наименование на европейската маслина

Извадка (графика): Резултати от сравнително проучване на фотопротективните свойства на озониран Primo Fiore® + витамин Е ацетат