Молекулярно-биологични проучвания, които доказват противовъзпалителното и регенеративно действие на OZOILE®:

  1. Currò, M. et al.(2018). Anti-Inflammatory and Tissue Regenerative Effects of Topical Treatment with Ozonated Olive Oil/Vitamin E Acetate in Balanitis Xerotica Obliterans. Molecules, 23(3), 645.
  2. Russo, T., Currò, M., Ferlazzo, N., Caccamo, D., Perrone, P., Arena, S., … & Impellizzeri, P. (2019). Stable ozonides with vitamin E acetate versus corticosteroid in the treatment of lichen sclerosus in foreskin: evaluation of effects on inflammation. Urologia internationalis, 103(4), 459-465.

Таблица 4.2: Намаляване на растежа на всеки от анализираните щамове, изразено като процент спрямо контролната група през определено време след контакта с OZOILE®

Фигура 4.1Инхибиране на растежа на микробиологични щамове, анализирани при отсъствие (Ctrl inoculum) и наличие (80%) на продукта OZOILE® през определено време след контакта (2 часа, 6 часа, 12 часа и 24 часа).

Таблица 4.1: Намаляване на растежа на анализираните щамове, изразено като процент спрямо контролната група през определено време след контакта с OZOILE®

Фигура 4.1: Инхибиране на растежа на Candida glabrata, анализирани при отсъствие (Ctrl inoculum) и наличие (80%) на продукта OZOILE® през определено време след контакта.

Изследване на Laboratories of Research and Development Erbagil s.r.l

Извадка (превод): „OZOILE® демонстрира най-ниската минимална инхибираща концентрация от 0.2% (0.3% преди направени подобрения), способна да инхибира всички тествани организми (т.е. грам положителни, грам-отрицателни, киселинно-устойчиви бактерии, дрожди и аспергилус нигер). Необходима е концентрация от само 0.075% за инхибиране на плесента и 0.1% за инхибиране на всички изследвани микроорганизми, с изключение на псевдомонас аеругиноза. Концентрация от 0.2% е достатъчна за инхибиране на всички тествани микроорганизми… OZOILE® се доказва като ефективен антимикробен агент с широкоспектърно действие.“

U.O.C. Chirurgia Generale, Responsabile Sezione Semplice di Vulnologia, Azienda USL Toscana Sud Est, Italia, Maglio C., Gonelli M.

Извадка: „От анализа на лекуваните пациенти на 30-ия и 60-тия ден след включване в изследването получихме следните резултати:

  • Очевидно макроскопско подобрение на лезията с намаляване на диаметъра при всички пациенти;
  • Пълно излекуване при 90% от пациентите;
  • Намаляване на болката с измерване на индекса по визуална аналогова скала (VAS) на 15-тия ден (VAS 3.4) и на 30-тия ден (VAS 0.3);
  • Намаляване на параметрите на възпалението (зачервяване, сърбеж, парене и локален оток) при всички пациенти още на 7-мия ден;
  • Микробицидно действие (чрез измерване на микробна култура);
  • Добра трофика на регенерираната кожа с добра еластичност, без признаци на изсушаване и/или свиване на 60-ия ден.“

Източник: di Uccio, G. B. A. S. Induttore di fattori di crescita nel processo di cicatrizzazione cutanea con valutazioni cliniche.

Извадка (превод): „В заключение, тези резултати показват, че локалното приложение на озонирано масло е способно да ускори тъканната регенерация при индуцираната рана като стимулира синтеза на колаген и пролиферацията на фибробласти в засегнатата зона чрез увеличаване на растежните фактори PDGF, TGF и VEGF. Локално прилаганият озон може да се разглежда като алтернативна терапия, целяща да благоприятства, подобрява и ускорява лечението на кожни лезии.

Източник: Tamoto, K., Yamazaki, A., Nochi, H., and Miura, T. (2005) Ozonides of olive oil and methyl oleate inhibit the expression of cyclooxygenase-2 through the suppression of IκB/NFκB-dependent pathway in lipopolysaccharide-stimulated macrophage-like THP-1 cells.

Извадка (превод): „Известно е, че озонираният зехтин има противовъзпалителни и аналгетични ефекти и се прилага локално при различни кожни заболявания за дезинфекция и излекуване на рани, при все че механизмът му на действие не е съвсем изяснен. В това изследване показахме, че озонираният зехтин значително инхибира свръхпроизводството на простагландин Е2, както и експресията на циклооксигеназа 2 (COX-2) при липополизахарид-стимулирани макрофаго-подобни THP-1 клетки… В допълнение, озонираният зехтин може да подтисне липополизахарид-индуцираната генерация на проинфламаторни цитокини като TNF-α и IL-1β.“

Изследване на медицински и хирургически факултет, Univesity of Naples Federico II

*Primo Fiore® (сега +OIL®) органичен зехтин, произведен по специална технология от ERBAGIL, с доказано по-висока биологична активност спрямо стандартните зехтини.

Извадка (превод): „В заключение, когато се прилага локално, озонираният Primo Fiore® притежава изявена способност да възстанови уврежданията от UVB лъчите … озонираният Primo Fiore® е отличен фотопротектор с успокояващи и забавящи стареенето свойства, много специфичен и изключително универсален в медико-дерматологичната област.“

Източник: Nino, M., Benevento, G., Mordente, I., Napolitano, M., and Santoianni, P. (2010) Photoprotective properties of Olea Europea by topical application versus UVB and Vitamin E acetate. Dermatologia clinica, 30(1/2), p. 29-33.

*Primo Fiore® (сега +OIL®) органичен зехтин, произведен по специална технология от ERBAGIL, с доказано по-висока биологична активност спрямо стандартните зехтини.

**Olea Europea ботаническо наименование на европейската маслина

Извадка (графика): Резултати от сравнително проучване на фотопротективните свойства на озониран Primo Fiore® + витамин Е ацетат