град име на аптеката адрес
Ловеч Юли фарм ул. Търговска 58