при ХЕМОРОИДИ, анални фисури,
проктит и улцерозен проктоколит

ПРОУЧВАНИЯ И КЛИНИЧЕН ОПИТ

Обсервационно проучване на резултатите от употребата на Проктен при проктологични проблеми като вътрешни и външни хемороиди, анални фисури, неспецифичен проктит и улцерозен ректален колит.

Гастроентерологично отделение, Университетска болница, Фоджа, Италия

Извадка (превод): „Пациентите се лекуват с Проктен два пъти дневно (сутрин и вечер) в продължение на 7-10 дни. Продуктът се прилага със специален ендоректален накрайник след всяка дефекация до нормализиране на ситуацията. Преди приложението на Проктен засегнатата област трябва да бъде почистена и изсушена. Още на третия ден от началото на лечението пациентите съобщават за значително подобрение, а до края на терапията те се възстановяват напълно. Благодарение на едновременното действие на OZOILE® и други съдържащи се в него съставки, Проктен представлява валидна алтернатива на употребата на лекарствени продукти за локално приложение. В допълнение, употребата му се препоръчва и защото не се наложи нито един от пациентите да преустанови терапията поради нежелани събития.“