град име на аптеката адрес
Силистра Марешки бул. Симеон Велики 18
Силистра Еврика ул. Симеон Велики 21 Б