при БОЛКА и ВЪЗПАЛЕНИЕ
от травматичен, артритен
и ревматичен произход

ПРОУЧВАНИЯ И КЛИНИЧЕН ОПИТ

*На някои пазари продуктът Tendival® присъства под търговската марка Dolaren®.

Изследване на отделение по ортопедия и травматология, Univesity of Naples Federico II

Извадка (превод): „OZOILE® в Dolaren® Емулгел се оказва идеално лечебно средство при пациенти, страдащи от гонартроза, както самостоятелно, така и в комбинация с други терапии от фармакологичен и физиотерапевтичен тип. Като се има предвид припокриването на резултатите, получени от двата проучвани медикамента, употребата на OZOILE® в Dolaren® Емулгел следва да се има предвид при пациенти, които са свръхчувствителни към диклофенак, и при педиатрични пациенти, при които употребата на нестероидни противовъзпалителни средства е противопоказана. “

Източник: Amici della Fondazione di Ricerca sul Dolore – ISAL в сътрудничество с отделение за терапия на болестите и палиативно лечение към болница “Gaetano Rummo”, Benevento

Извадка (превод): „На базата на тези данни нашият опит показа по-голяма аналгетична ефикасност на OZOILE® (локален озон, стабилизиран в олеинова киселина с витамин Е ацетат) в сравнение с диклофенак… Освен това, нашето проучване подчертава и по-добра ефективност по отношение на възстановяването на функционалността и представянето в ежедневните дейности на OZOILE® в сравнение с диклофенак.”

Източник: Rocco, A., & Di Donna, R. Outcome valutativo in pazienti affetti da lombalgia muscolo tensiva: diatermia capacitiva versus diatermia capacitiva + emulgel con OZOILE®(Ozono Topico stabilizzato in Acido Oleico con Vitamina E Acetato). Articolo pubblicato su Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa-MR, 28 (Suppl 2).

Извадка (превод): „Анализът на получените резултати за групата пациенти В (лекувани с Eмулгел, съдържащ OZOILE®) подчертава намаляването на болката още от шестата сесия; това предполага, че в група В се наблюдава засилване на аналгетичното и релаксиращото мускулите действие на терапията, индуцирано от капацитивната диатермия и от действието на локалния озон чрез озонидите, които пренасят непосредствено бионаличен кислород през плазмената мембрана, улеснявайки преминаването на активните съставки.”

Източник: Tamoto, K., Yamazaki, A., Nochi, H., & Miura, T. (2005). Ozonides of olive oil and methyl oleate inhibit the expression of cyclooxygenase-2 through the suppression of IκB/NFκB-dependent pathway in lipopolysaccharide-stimulated macrophage-like THP-1 cells.

Извадка (превод): „Известно е, че озонираният зехтин оказва противовъзпалително и обезболяващо действие и се прилага локално при различни кожни заболявания за дезинфекция на лезиите и насърчаване на тяхното заздравяване. Механизмът на действие обаче не бе напълно изяснен. В това проучване за пръв път демонстрирахме, че озонираният зехтин значително инхибира свръхпроизводството на простагландин Е₂ (PGE₂), както и експресията на циклооксигеназа-2 (COX-2) в макрофагоподобни THP-1 клетки, стимулирани от липополизахариди (LPS). Показахме, че въздействието на озониран зехтин върху COX-2 и PGE2 е последица от инактивирането на нуклеарен фактор капа-бета (NF-kB) чрез инхибиране на фосфорилирането на ΙκΒα. Същият ефект се наблюдава и при озонизиран метилеат олеат, което предполага, че всеки тип озонид упражнява противовъзпалителни и аналгетични ефекти по същия механизъм. В допълнение, озонираният зехтин може да потисне индуцираното от LPS генериране на проинфламаторни цитокини като TNF-α и IL-1b.”