град име на аптеката адрес
Търговище Панацея ул. Цар Симеон, търговски комплекс Ягода