при болка и възпаление
от травматичен, артритен
и ревматичен произход

Клиничен случай №1

Пациент: жена, 26 год., гр. София

Диагноза: навяхване с оток и хематом

Лекуващ лекар: д-р К. Благоева

Назначено лечение: Тендивал Емулгел сутрин и вечер.

Ден 1

Ден 2

Клиничен случай №2

Пациент: момиче, 10 год., гр. Бургас

Диагноза: травма от удар в мебел – натъртване с оток и разранена кожа

Назначено лечение: Тендивал Емулгел няколко пъти дневно.

Ден 0

Ден 3

Клиничен случай №3

Пациент: момиче, 16 год., гр. Бургас

Диагноза: оток на устната от удар

Лечение: Тендивал Емулгел 3 намазвания.

Ден 0

Ден 1

Клиничен случай №4

Пациент: жена на средна възраст, гр. София

Диагноза: тежка контузия – навяхване

Назначено лечение: Тендивал Емулгел 2-3 пъти дневно.

Пациентката е запазила обичайната си физическа активност.

Ден 0

Ден 5

Ден 10